AA Cases AB

Bolaget grundades i December 2017 och har sitt säte i centrala Stockholm. 
Bakom varje skal så ligger väldigt mycket tid och tanke. Innan bolaget grundades så lades över 7 månaders tid på att ta fram rätt produkt. Skalen är inte bara ett skydd för din telefon, utan också ett smycke. 

Lars Åsén, grundare AA Cases AB